Logo
Հիմնադրամի գործունեությունը

Հիմնադրամի գործունեությունը

Իր առջեւ դրված նպատակներին հասնելու համար Մասիսի զարգացման հիմնադրամն աշխատում է աշխատում է հետեւյալ ուղղություններով`

. Բնակիչների կյանքի որակի բարելավման նպատակով՝ քաղաքի զարգացման եւ բարեկարգման երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացում

. Տեղի բնակիչների միասնություն, նրանց ինտեգրումը կրթական, մշակութային, սպորտային, սոցիալական եւ ենթակառուցվածքային նախագծերում

. Սոցիալական նախաձեռնությունների աջակցություն

. Քաղաքացիական ակտիվության, հանրային գիտակցության եւ քաղաքացիների պատասխանատվության զարգացում

. Կամավորական շարժման ստեղծում եւ զարգացում

. Բարեգործական ծրագրերի իրականացում համակարգային մոտեցմամբ

. Երիտասարդական ներուժի զարգացում, կրթության, ստեղծագործական, սոցիալական գործունեության եւ տնտեսական նախագծերի ոլորտում երիտասարդների ինքնադրսեւորման արդյունավետ պայմանների ստեղծում: